VISI & MISI DKM MASJID JAMI’ AL MUHAJIRIN

VISI :
Menjadikan Masjid sebagai tempat ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, pusat kegiatan sosial,
pusat dakwah dan pusat kegiatan keislaman bagi umat Muslim di Villa Tangerang Elok, Pesona Kutajaya,
Kutabumi 3 dan sekitarnya.

MISI
Menjadikan masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT dan sebagai pusat kajian, pendidikan,
pengembangan dan pelestarian kebudayaan islam dengan cara :

 1. Melakukan pembinaan keimanan ketaqwaan dan akhlak umat muslim melalui penyelenggaraan
  dakwah yang sesuai dengan Al Qur’an, As Sunnah, Ijma’ Ulama dan Qiyas Ahlus sunnah Wal
  Jamaah.
 2. Menjaga kesucian Masjid sebagai tempat ibadah
 3. Berperan aktif dalam amar ma’ruf nahi munkar
 4. Membangun terciptanya persatuan, kesatuan dan menjaga keharmonisan umat Muslim,
 5. Menjalankan usaha lain yang tidak bertentangan dengan Al quran, As sunnah, Ijma’ Ulama dan
  Qiyas Ahlus sunnah wal jama’ah.